سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی صندیدزاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
صالح اکبری – کارشناسی ارشد راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید نجفی زرمهری – کارشناسی ارشد راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از آنجایی که امروزه تراکشن موتورهای القایی نقش حساسی در حمل ونقل ریلی دارند، تشخیص سریع خطا در آنها جهت جلوگیری از خروج بدون برنامه ریزی و پیشرفت خطا، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . یکی از خطاهای متداول در تراکشن موتورها بخصوص موتورهایی که روتور آنها از نوع شمشی می باشد، ترک خوردگی یا شکستگی میله های روتور می باشد . برای تشخیص این خطا روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از طیف هارمونیکی جریان استاتور می باشد .
در این مقاله پس از ارائه مبانی تئوری تولید هارمونیک های اضافی در طیف جریان در اثر خطای شکستگی میله، یک تراکشن موتور نمونه توسط روش المان محدود تحت این خطا مطالعه شده و نتایج حاصل از آن به همراه نتایج بدست آمده از آزمایش عملی روی این تراکشن موتور ارائه شده است