سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان معلم – دکتری الکترونیک
علی معلم – کارشناس ارشد خوردگی

چکیده:

تفسیر فیلمهای رادیوگرافی جوش از روشهای مرسومی است که درکنترل کیفیت جوش استفاده میشود با توجه به اهمیت ارایه کیفیت مناسب و دقت بسیاری که لازم است مفسریندر بررسی تصاویر رادیوگرافی صرف کننده مناسب است که از روشهای پردازش هوشمند جهت کمک به این تحلیل استفاده شود تا علاوه بر کاهش هزینه و وقت دقت و سرعت مناسب نیز به دست آید دراین مقاله با کمک فناوری بینایی ماشینی و پردازش تصاویر دیجیتال الگوریتمی جهت تشخیص خودکار ترک عرضی و طولی که دو عیب عمده درجوشکاری هستند ارایه می شود ابتدا با استفاده از فیلترگوسی مناسب نویز ناشی از تصویربرداری و دیجیتال کردن آن کاهش یافته سپس به کمک تحلیل افکنش عمودی تصویر محدوده تصویر اصلی رادیوگرافی جوش مشخص میشود درادامه با بخش بندی تصویر مورد بررسی به مستطیل هایی کوچک و با تحلیل افکنش های افقی و عمودی ترکهای عرضی وطولی آشکار می گردد.