سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان معلم – دکترای الکترونیک، استادیار گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده فنی دانش
علی معلم – کارشناس ارشد خوردگی، مدیر فنی مهندسی شرکت پدیدآوران، اصفهان

چکیده:

تفسیر فیلم های رادیوگرافی جوش، از روش های مرسومی است که در کنترل کیفیت جوش استفاده می شود. با توجه به اهمیت ارائه کیفیت مناسب و دقت بسیاری که لازم است مفسرین در بررسی تصاویر رادیوگرافی صرف کنند، مناسب است که از روش های پردازش هوشمند جهت کمک به این تحلیل استفاده شود تا علاوه بر کاهش هزینه و وقت، دقت و سرعت مناسب نیز به دست آید. در این مقاله با کمک فناوری بینایی ماشینی و پردازش تصاویر دیجیتال، الگوریتمی جهت تشخیص خودکار ترک عرضی و طولی که دو عیب عمده در جوشکاری هستند، ارائه می شود. ابتدا، با استفاده از فیلتر گوسی مناسب، نویز ناشی از تصویر برداری و دیجیتال کردن آن، کاهش یافته سپس به کمک تحلیل افکنش عمودی تصویر، محدوده تصویر اصلی رادیوگرافی جوش مشخص می شود. در ادامه با بخش بندی تصویر مورد بررسی به مستطیل های کوچک و با تحلیل افکنش های افقی و عمودی، ترک های عرضی و طولی آشکار می گردد. الگوریتم پیشنهادی در محیط MATLAB پیاده شد و آزمایش های انجام شدهروی تصاویر موجود نشان از دقت روش پیشنهادی دارد.