سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی آذرنوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نیاز به استفاده اهز روشی هوشمند در تشخیص خودکار مراحل خواب در بسیاری از کاربردهای روانشناسی و پزشکی اهمیت ویژه ای دارد دراین تحقیق با پیاده سازی جدول جستجوی فازی روشی جدید و با دقت بالا در تشخیص مراحل خواب ایجاد نموده ایم استخراج قوانین فازی با استفاده از ویژگیهایی که از اسپکتروگرام داده های EEG,EOG بدست آمده و همچنین توجه به مرحله قبلی خواب، امکان تشخیص مراحل خواب را در داده های تست تا پیش از ۹۶% بوجودآورده است ضمن آنکه تشخیص صورت گرفته در ۱۰۰% موارد صحیح بوده است و این بیشترین دقت در بین تحقیقات مشابه می باشد.