سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سمیه ظلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
علیرضا فخارزاده جهرمی – دانشیار، بهینه سازی و کنترل بهینه

چکیده:
روش انتگرال همبستگی موضعی روشی برای تشخیص دادههای نامتعارف در مجموعه دادههای قطعی است. در این مقاله قصد داریم با استفاده از مفاهیم فازی، با معرفی یک متریک جدید برای اندازهگیری فاصله میان دو داده فازی مثلثی چندبعدی، ضمن معرفی تعمیمی از روش فوق را در تشخیص دادههای فازی با ابعاد بالا، کارآیی آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم. سپس با انجام آزمایش عددی، نتایج حاصله را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.