سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید حقیقت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ( هوش مصنوعی ) دانشکده مهندسی کا
رضا صفابخش – استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاع

چکیده:

تشخیص دایره و بیضی در تصاویر از جمله مسائل رایج در پردازش تصویر است . الگوریتمهای متنوعی برای تشخیص دایره و بیضی ارائه گردیده اند که هدف آنها تشخیص دایره یا بیضی با کاهش پیچیدگی زمانی و حا فظه مصرفی میباشد . در این مقاله روش سریعی برای تشخیص دایره و بیضی به کمک منحنی زاویه – فاصله ارائه میشود که از نظر پیچیدگی ۲ زمانی از درجه ) O(kn و حافظه مصرفی از درجه O(k) میباشد . n تعداد نقاط روی لبه و k تعداد مراکز تشخیص داده میباشد . این روش با تعیین نقاط روی لبه زوج نقاط روی پیرامون شکل ٣ را با هم ترکیب نموده و مرکز شکل را بدست می آورد . همزمان با تشخیص مرکز شکل، منحنی فاصله نقاط روی پیرامون شکل بر اساس زاویه آنها ایجاد میگردد . با یک پردازش بر روی منحنی ایجاد شده میتوان معادل ه دایره و بیضی های موجود در تصویر را تخمین زد . آزمایشهای متعدد مختلف نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی میباشد