سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده ابراهیمی – دانشکده فنی، دانشگاه شاهد
محمد میکائیلی –
علی مطیع نصرآبادی –

چکیده:

در این مقاله از یک شبکه عصبی با ساختار MLP برای تشخیص دوک های خواب از سیگنال EEG که از فیلتر میان گذر عبور کرده است، بدون استخراج ویژگی استفاده شده است. مزیت این روش این است که نیاز به روابط پیچیده برای استخراج ویژگی ندارد. این روش روی یک ثبت کامل خواب شبانه پیاده شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که مقدار sensitivity و specificity سیستم در مرحله یادگیری به ترتیب ۰/۴±۹۱/۳۳ و ۱±۸۹/۲ و در مرحله آزمون به ترتیب ۰/۵۶±۸۸/۴۵ و ۰/۸۴±۹۳/۵ است.