سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مصطفی کاوند – دانشگاه آزاداسلامی، واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایران
وحید بازگیر – دانشگاه آزاداسلامی، واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایران

چکیده:
در این مقاله به بررسی تاثیر رنگهای مختلف بر گیرنده مادون قرمز در اثر بازتاب از فرستنده می پردازیم.وسایل مورد استفاده در این پژوهش سنسور فرستنده مادون قرمزویک سنسور گیرنده مادون قرمز از نوع LED و یک مولد پالس که در اینجا ازآی سی معروف ۵۵۵ و یک بافر ۷۴۲۴۴ می باشد.ما در اینجا از تاثیررنگها در تغییرات فرکانسی خروجی گیرنده مادون قرمز استفاده کرده ایم .هدف ما از طراحی وبررسی این مدار استفاده از سنسور مادون قرمز به عنوان سنسور رنگ می باشد به این شکل که به ورودی فرستنده یک پالس با فرکانس خاص می دهیم وپس از تابش موج های مادون قرمز به رنگ مورد نظر و بازتاب به گیرنده فرکانس خروجی.فرکانس متغیر از ورودی می باشد که مشاهده می شود در رنگهای روشن ترپهنای پالس نیم سیکل مثبت نسبت به ورودی کاهش و در رنگهای تیره تر افزایش می یابد.همچنین در رنگهای روشن دامنه خروجی کاهش قابل توجهی داشته که این رفتار سنسور معقول و از قبل نیز به اثبات رسیده است که اساس کار رباتهای مسیر یاب را تشکیل می دهد. اما در این پژوهش با در نظر گرفتن متغیر فیزیکی مورد نظر ما به دنبال تغییراتی هستیم که از نویز مصون باشد و بهترین مورد تغییر در پهنای پالس بوده که از طریق آشکار ساز فاز ویا اندازه گیری زمان تناوب نیم سیکل مثبت قابل اندازه گیری است ضمنا ضمن این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که به ازای رنگهای متفاوت اختلاف فازهای مختلف در خروجی مشاهده گردید ..همچنین می توان جهت افزایش برد فرستنده از دو عدد سنسور فرستنده مجاور یکدیگر استفاده کرد در نتیجه می توان گفت به جای اندازه گیری ولتاژخروجی(گیرنده مادون قرمز) در ربات هاو سایر موارد کاربردی از تغییرات فرکانس استفاده کنیم که در نتیجه نویز تاثیرکمتری بر روی فرکانس داشته و دیگرنوسانات دامنه در اثر نویز محیط تاثیری بر عملکردمدار ندارد.