سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
اعظم داوری دولت آبادی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی تربیت مدرس
سیامک اسماعیل زاده خادم – دانشیارتحصیلات تکمیلی تربیت مدرس
شهریار مرسلی هریس – دانشگاه تحصیلات تکمیلی تربیت مدرس

چکیده:
شریان کرونری نوعی بیماری فراگیرقلبی است که درجوامع پیشرفته و سنین بالا قربانیان زیادی میگیرد روشهای تشخیص این بیماری توسط پزشکان خطراتی برای بیماران به همراه داشته و همچنین ازدقت کافی برخوردار نمی باشند ازاین رو تشخی زودهنگام این بیماری با بهره گیری ازتحلیل سیگنال ضربان قلب می تواند راهگشای هرچه بهتر درتشخیص و درمان به موقع بیماری باشد دراین مقاله ویژگی های سیگنال ضربان قلب مورد بررسی قرارگرفته و بااستفاده ازالگوریتم تحلیل ا جزای اساسی ازبین ویژگیهای حوزه فرکانس و غیرخطی سیگنال قلب ویژگیهای متمایز کننده استخراج شده و همچنین بابهره گیری ازالگوریتم ماشین بردارپشتیبان باصرفه جویی درزمان و هزینه دقت ۹۸/۸۲ حساسیت ۹۷/۶۵درصد و انحصار۱۰۰درصددرتشخیص بیماری بدست آمده است