سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود سیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
صفری حجت الله – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعه در مورد سیستم جریان آب زیر زمینی مناطق کارستی عمدتا بر مبنای سیگنال های گوناگون دریافتی در خروجی سیستم می باشد، که این سیگنال ها در اثر عوامل طبیعی و مصنوعی اعمال شده به سیستم بوجودمی آیند. هر سیگنال بیانگر یک پاسخ (هیدرولیکی، شیمیایی ، فیزیکی یا ایزوتوپی) می باشد. که منعکس کننده خصوصیات کل سیستم کارستی است. در این تحقیق با استفاده از روشی که اساس آن تجزیه و تحلیل همزمان پاسخ های هیدرولیکی و شیمیایی سیستم به رگبارهای شدید میباشد، ساحتار سیستم کارستی چشمه ی پوتو واقع در بخش شمالی شرقی خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. در آبنمود جچشمه های کارستی در ادامه فاز جریان پیستونی ناشی از یک بارندگی شدید، فاز دومی به نام فاز فروکش جریان برمبنای خصوصیات شیمیایی، تعریف می شود. بر اساس نظریات ارائه شده توسط Jeannin and Grosso در فاصله زمانی این فاز است که می توان بین داده های صحرایی مانند مجموع املاح (TDS) و دبی (Q) چشمه کارستی تابع نمایی در نظر گرفت و با استفاده از آن دو پارامتر مهم را تعریف نمود، که یک پارامتر وابسط به میزان توسعه شبکه مجاری انحلالی می باشد (a). و دیگری اساسا به فاکتورهای آب و هوایی بستگی دارد (A).