سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ربابه علیش زاده – کارشناس ارشد معماری کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهند
بابک صادقیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشک
رضا صفابخش – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشک

چکیده:

در این مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ ارائه می شود که ساختار سلسله مراتبی دارد و قادر است حملات جداگانه و توزیع شده در شبکه های بزرگ کامپیوتری را با روش تشخیص ناهنجاری و بوسیله شبکه های عصبی تشخیص دهد . سیستم تشخیص نفوذ نمونه از سه سطح سلسله مراتب استفاده می کند که هرسطح پایین تر، گزارشی را به سطح بالاتر ارسال می کند . سیستم تشخیص نفوذ پیاده سازی شده از شبکه های عصبی در ساختار خود به عنوان دسته بندی کننده استفاده می کند، سیستم های تشخیص نفوذ سلسله مراتبی و توزیع شده دیگر فاقد چنین ویژگیی هستند . بررسی و مقایسه کارایی و هزینه دو شبکه عصبی BP و PBH برای تشخیص نفوذ توزیع شده نشان می دهد که شبکه PBH با داشتن تعداد نورون های مخفی کمتردارای نرخ اعلان خطای پایینتری میباشد و در نتیجه کارایی بالاتری نسبت به شبکهBPدارد