سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر شهپری – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی
سید علیرضا سیدین – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی – گروه برق

چکیده:

سیستم های تشخیص اتوماتیک هدف یا ATR جهت شناسایی ، تشخیص و ردیابی اهداف جنگی پیاده سازی می شوند . یکی از مهمترین سیستمهای تشخیص هدف ، سیستم مبتنی بر پردازش تصویر است . بخشهای اصلی این سیستم شامل تصویر برداری ، پیش پردازش ، قسمت بندی ، توصیف و در نهایت تشخیص و تفسیر می باشد . در این مقاله سعی بر تشخیص الگو در تصاویر مرئی می باشد . در الگوریتم پیشنهادی ، جهت قسمت بندی از تلفیق الگوریتمهای دسته بندی آماری EMو K-Meansاستفاده می کنیم . در مرحله بعد با استفاده از خواص جالب توجه تبدیل فوریه گسسته ، ویژگیهایی از اشیاء استخراج می کنیم کهدارای خواص استقلال از شیفت ، تغییر مقیاس و تبدیلات باشند . سپس از یک شبکه عصبی MLP جهت طبقه بندی استفاده می کنیم . در انتها پس از ارزیابی مشاهده می شود که بدلیل استفاده از ویژگیهای خوب و شبکه عصبی ، الگوریتم قادر خواهد بود ، با دقت قابل قبولی شناورها را تشخیص دهد .