سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام آزادی – استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
عباس سلطانی – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تبدیل موجک از روشهای تحلیل سیگنال در حوزه زمان- فرکانسی بوده که توانایی و دقت بالا یی را در آنالیز سیگنالهای حاوی خصوصیات گذرا دارد . در این مقاله بر پایه تبدیل موجک پیوسته، محتوای فرکانسی سیگنال ها با تعیین سهم توزیع انرژی کل سیگنال در یک مقیاس خاص با بکار گیری موجک مورلت آشکارشده است . جهت شبیه سازی دینامیکی، مدل کامل یک خودرو که در نرم افزارADAMSمدل سازی شده، بکار رفته و ورودیفرکانسی جاروب شده به چرخ ها اعمال شده است . همچنین تشخیص خرابی، در کمک فنرها و نگهدارنده های لاستیکی آنها،که به ترتیب به
صورت کاهش نیروی میرایی و لقی در اتصالات فرض شده، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا ناتوان ی آنالیز طیف ی در تحلیل سیگنال ها ی خروج ی سیستم با اعمال ورود ی مذکور، نشان داده شده و سپس از تبدیل موجک، که در این پژوهش نسبت به تحلیل طیف توان روش ی مناسب تر م یباشد، جهت تشخیص خرابی کمکفنر از نگهدارندههای لاستیکی آن استفاده شده است. تاثیر مقدار کاهش نیرو ی میرایی کمک فنر بر شدت بروز خرابی نیز بررسی شده است.