سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود شمس موسوی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر زارعی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهمترین عیوب موتورهای القایی شکستگی میله های روتور می باشد . عموماً مانیتورینگ وضعیت موتور براساس مقایسه سیگنالهای دریافتی از موتور معیوب و سالم انجام می گیرد . اما در صورتی که بتوان حد آستانه ای برای معیوب بودن بدست آورد، تشخیص عیب بدون داشتن هیچگونه پیشینه ای از سیگنالهای حالت سالم موتور امکان پذیر می شود . در این مقاله سطوح آستانه برای روش های مختلف بدست آمده و مقایسه ای بین تحلیل سیگنال جریان موتور، آنالیزهای بردار پارک و توان لحظه ای موتور انجام شده و عملکرد روشهای مختلف بررسی شده است . نتایج آزمایشگاهی و عملی نشان می دهد که حد آستانه تعریف شده در آنالیز سیگنال جریان بسیار بهتر از حد آستانه آنالیزهای بردار پارک و توان لحظه ای می باشد . همچنین نشان داده شده است که چگونه بار گذاری واقعی موتور می تواند روی حد آستانه ذکر شده تأثیر منفی بگذارد، درحالیکه بارگذاری مجازی موتور می تواند آن را بهبود دهد .