سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا خالقی – شرکت متن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( دانشکده مکانیک و دانشکده بر
علی غفاری – شرکت متن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( دانشکده مکانیک و دانشکده بر
حمیدرضا تقی راد – شرکت متن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( دانشکده مکانیک و دانشکده بر
محمدابراهیم طالبیان – شرکت متن ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ( دانشکده مکانیک و دانشکده بر

چکیده:

امروزه تکنیکهای مختلفی برای تشخیص عیب در فرآیند های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد . فرآیند مورد نظر در این مقاله " واحد بویلر نیروگاه نکا " و موضوع مقاله حاضر تعیین روش مناسب مدلسازی و شناسایی بویلر نیروگاه با هدف تشخیص نشتی در این فرآیند است . بویلرهای نیروگاه نکا دارای این ویژگی هستند که از نوع once through بوده و نیازی به مخزن (drum) ندارند . روش مورد استفاده دراین مقاله برای شناسایی سیستم بویلر، روش مدل دینامیکی فازی (Fuzzy Dynamical Model) است . برای بدست آوردن پارامتر هایمربوط به این مدل از الگوریتم کمترین مربعات بازگشتی استفاده شده است . پس از شناسایی سیستم، با استفاده از تحلیل آماری باقیمانده ( خطای بین مدل و سیستم واقعی ) ، کشف عیب صورت گرفته است . نتایج نشان می دهد : در سیستمهای غیرخطی نظیر بویلرهای once through که رفتار غیر خطی شدیدی از خود نشان نمی دهند روش مدل دینامیکی فازی برای تشخیص عیب روش مطلوبی است