سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود محمدی – شرکت توانیر

چکیده:

مواد عایقی که به صورتهای جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از آنها در تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند باید خواص عایقی مطلوبی را در شرایط مختلف کار مانند درجه حرارت، فرکانس، ولتاژ و غیره از خود بروز دهند . پس از اینکه مواد عایقی قسمتی از یک دستگاه را تشکیل دادند بررسی کیفیت آنها مشکلتر می شود و باید آزمایشهای مناسبی برای اطمینان از کیفیت آنها بعمل آید .
این آزمایشات باید بنحوی انجام شوند که مواد عایقی در معرض تخریب ناشی از آزمایش مثلا " اعمال ولتاژ قرار نگیرند . در مورد تجهیزات فشارقوی با اندازه گیری مقاومت dc ، ضریب تلفات عایقی در ولتاژ بالا و همچنین اندازه گیری تخلیه جزئی می توان فاسد شدن یا عیب عایق را تشخیص داد . این آزمایش ها ممکن است در یک درجه حرارت معین یا یک دامنه ای از تغییرات درجه حرارت با کنترل کردن درجه حرارت نمونه تحت آزمایش انجام شود . آگاهی از تغییرات خواص الکتریکی عایق ها در طول بهره برداری از تجهیزات فقط از طریق این آزمایشها میسر است و نتایج
حاصله در طراحی عایق تجهیزات و همچنین برنامه ریزی سرویس و جلوگیری از انهدام عایق مفید هستند