سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه – شرکت توزیع نیروی برق شیراز
ابراهیم فرجاه – دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی –

چکیده:

تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از گازکروماتوگرافیGC) اطلاعات مهمی در مورد وضعیت عیوب ترانسفورماتورهای در حال بهره برداری در اختیار بهره بردار قرار می دهد و او را قادرخواهد ساخت تا قبل از وارد آمدن خسارات سنگین بتوان نسبت به تشخیص ورفع عیب اقدام نمود. در این مقاله ضمن معرفی انواع روشهای کلاسیک وهوشمند بکاررفته در تشخیص عیوب ترانسفورماتورها، روش هوشمندی با استفاده ازشبکه عصبی وتلفیق روش گوس نیوتون با روش بیسین ارائه شده است که دارای دقت وقابلیت اطمینان بالایی در تشخیص عیوب می باشددر انتهای مقاله نیز نتایج حاصله از تشخیص این روش با روشهای دیگرتشخیص مقایسه و ارائه شده است.