سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا گوران اوریمی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
سهراب امینی ولاشانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق
عماد شریفی قزوینی – دانشگاه واترلو کانادا
کیومرث رحمانی – شرکت مدیریت تولید برق نکا

چکیده:

در این مقاله ضمن شرح روشهای تشخیص آلودگی سیم پیچ های انتهایی و شل بودن سیم بندی استاتور به وسیله اندازه گیری on-line تخلیه جزئی، به بررسی یک تجربه عملی بر روی موتور آب تغذیه ۳RL22واحد ۳ نیروگاه نکا پرداخته شده است . طی اندازه گیری های متناوب ( هر ۲ ماه یک بار ) از تاریخ ۸۴/۸/۱۷ به بعد الگوهای مربوط به از بین رفتن رنگ نیمه هادی و شل بودن سیم بندی و همچنین آلودگی سیم پیچ های انتهایی و تخلیه بین فازی مشاهده شد . در نهایت در تعمیرات اساسی دوره ای واحد ۳ در آبان ماه ۱۳۸۵ و با دمونتاژ کردن این موتور و خارج کردن رتور، رخداد این عیوب به اثبات رسید