سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق هل فروش – دانشگاه تربیت مدرس ، بخش مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
حسن قاسمیان – دانشگاه تربیت مدرس ، بخش مهندسی برق و کامپیوتر، تهران

چکیده:

اثر انگشت به عنوان مهمترین بیومتریک برای شناسایی انسانها از یکدیگر شناخته شده است . در این مقاله یک روش دسته بندی اثر انگشت به کمک تصویر بلوک جهتی آمده است . ویژگی روش آن است که اولا از ویژگیهای جزیی اثر انگشت ( مینوتیا ) استفاده نمی کند . ثانیاً نسبت به چرخش وانتقال تصاویر اثر انگشت، حساس نیست . تصویر بلوک جهتی، تصویری است که در آن جهت غالب رگه ها در هر بلوک مربعی اثر انگشت آمده است . برای مقایسه دو اثر انگشت از لحاظ شباهت، تصویر بلوک جهتی یکی بدست آمده ودر زوایای مشخص چرخانده می شود و تصاویر بلوک جهتی
جدیدی بدست می آیند . سپس به شباهت هر یک از تصاویر بلوک جهتی مربوط به اثر انگشت اول نسبت به تصویر بلوک جهتی تصویر دوم عددی اختصاص می یابد . ماکزیمم اعداد اختصاص یافته به عنوان معیار شباهت دو تصویر اثر انگشت بکار می رود . در مقایسه هر اثر انگشت ورودی با مجموعه تصاویر اثر انگشت موجود در پایگاه داده، اثر انگشت ورودی به تصویری از پایگاه داده اختصاص می یابد که بیشترین معیار شباهت را داشته باشد . نتایج پیاده سازی روش روی داده های استاندارد FVC2000 ، موثر بودن روش و دقت قابل ملاحظه آن را نشان می دهد .