سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عبدالصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مولفه P300 یکی از مهمترین سیگنال های الکتریکی مرتبط با فعالیت شناختی مغز می باشد . در این تحقیق به آشکارسازی مولفه P300 با استفاده از کلاسیفایر ANFIS پرداخته شده است . تصمیم گیری در دو مرحله صورت پذیرفته است استخراج ویژگی با استفاده از مشخصات زمانی مرتبط با فعالیت شناختی مغز درسیگنال های تک ثبتERP و کلاسیفایر ANFIS آموزش یافته با روش backpropagation gradient descent همراه با روش حداقل مربعات صورت گرفته است . در نهایت با استفاده از ۳ ویژگی بهینه به عنوان ورودی کلاسیفایر ANFIS در کانال Pz با دقت ۷۴/۰۲% در دادگان آموزش و ۷۳/۲۶% در دادگان آزمون تک ثبت های حاوی موج p300 از تک ثبت های فاقد این موج جداسازی شده که نسبت به تحقیقات قبلی بهبود قابل ملاحظه ای را داشته ایم