سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهندس محسن چیت‌ساز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حسن رستگار – عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

در شبکه‌های انتقال تعیین محل خطا از اهمیت خاصی برخوردار است، در این راستا روشهای گوناگونی مورد بررسی قرارگرفته‌اند که هر کدام در جهت بهبود روشهای پیشین گام نهاده‌اند، در این مقاله نیز سعی شده است محل وقوع خطا در شبکه‌های انتقال با استفاده از شبکه‌های عصبی کارآمد Fuzzy ARTmap که دارای ویژگیهای مطلوب می‌باشد، تعیین گردد. در شبیه‌سازی خط انتقال از مقادیر ولتاژ و جریان خط انتقالی که در آن خطا اتفاق افتاده است، به همراه مؤلفه‌های اصلی دامنه آن استفاده شده است. نتایج بدست آمده توسط الگوهای مورد آزمون که شبکه آموزش ندیده است با الگویهای آموزش دیده شده مقایسه گردیده است و بیانگر تعیین دقیق‌تر محل خطا خواهد بود.