سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاتف مهرابیان – دانشگاه تهران
احمد پورصابری – دانشگاه تهران
بابک نجاراعرابی – دانشگاه تهران

چکیده:

عمل تشخیص هویت شامل چهار مرحله است که به ترتیب عبارتند از : قطعه بندی، نرمال سازی، استخراج ویژگی و تطابق. قطعه بندی به عنوان او لین مرحله سامانه تشخ یص هوی ت دارای اهم یت ز یادی است که در صورت عدم انجام د قی ق آن چهار نوع نویز ناشی از مژه ها، پل ک ها، انعکاس ات و مردمک به سیستم اضافه شده و کارآیی سیستم پایین می آید . در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی مرزهای داخلی و خارجی عنبیه – مرز عنبیه با مردمک و مرز عنبیه با صلبیه – ارائه شده است . در این روش از ماسک لاپلاسین برای تقویت مرز خارجی عنبیه که در حا لت عادی به خ وبی قابل تشخیص نیست ، و از لب ه یابCanny و تبدیل هاف برای پیدا کردن دایره های داخلی وخارجی عنبیه استفاده شده است. این روش در مقایسه با روش های موجود جداسازی عنبیه، دارای دقت نسبتا بالاتری بوده و همچنین از لحاظ زمان پردازش نیز با روش های خوب موجود, برابری می کند