سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نجمه پور امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – عضو هیأت علمی بخش گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – عضو هیأت علمی بخش گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی شعبانیان – عضو هیأت علمی بخش گیاهپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از ویروس های مهم در قسمتهای مرکزی و جنوب شرقی ایران ویروس PLRV است. طی نمونه برداری از مناطق کاشت سیب زمینی جیرفت در استان کرمان گیاهان آلوده به PLRV بر اساس علائمی شامل زردی و پیچیدگی برگ جمع آوری و آلودگی آنها به PLRV به وسیله آزمون های ELISA با استفاده از آنتی سرم تجاری ویروس تأیید شد. ژن پروتئین پوششی PLRV با یک جفت آغازگر اختصاصی از سریق واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) تکثیر شد. قطعه تکثیر شده، با استفاده از باکتری Eschericha coli نژاد DH5α همسانه سازی و سپس تعیین توالی گردید. توالی به دست آمده با توالی های ژن CP ویروس فوق موجود در بانک ژن مقایسه گردید. نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که ژن CP جدایه ایرانی بیشترین شباهت را با جدایه ای از لهستان (۹۹/۴%) و کمترین شباهت را با جدایه استرالیا (۹۶/۸%) دارد.