سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه لطفی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
شهره کسایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

با پیدایش اینترنت، امکانات و تعاریف جدیدی بر پایه ارسال اطلاعات بصورت جهانی، پا به عرصه وجود گذاشته است . یکی از کاربردهای جدید وابسته به آن ، مبحث آموزش از دور و ایجاد کلاسهای مجازی می باشد که در آن ارسال و پردازش بی درنگ ویدئو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به روند استاندارد گذاری برای سهولت کار خصوصا در روند ایجاد سکوهای سازگار برای تبادل اطلاعات، استانداردهایی برای نحوه ایجاد داده ها و ارسال آ نها بر روی اینترنت ایجاد شده است. در این مقاله با توجه به حفظ چارچوب استانداردهای جهانی، یک الگوی داده ای برای کلاس های مجازی تعریف کرده و با استفاده از خطوط غالب در راستای زاویه غالب بلوکهای تصویر که از اطلاعات لبه در فریم های ویدئویی استخراج می شود، قسمتی از داده را بهصورت مقیاس پذیر با توجه به سرعت های مختلف اینترنت ارسال می نماییم. سپس روش پیشنهادی را با سه روش متداول مقایسه نموده و نتایج را بر روی ویدئوهای مختلف تحلیل نموده ایم.