سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما رحمانی شهری – آزمایشگاه پردازش هوشمند سیگنالهای صوتی و گفتاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه پردازش هوشمند سیگنالهای صوتی و گفتاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – آزمایشگاه امنیت داده ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبکه های کامپیوتری علیرغم منافعی از قبیل اشتراک منابع خطراتی را نیز درخصوص امنیت سیستمهای کامپیوتری به همراه می آورند از آنجا که ساخت سیستمهای بدون نقص کاری غیرممکن به نظر می رسد و ازطرفی خطای انسانی در پیکربندی سیستم ها همیشه وجود داشته است نیاز هب سیستمهای تشخیص نفوذ به شدت احساس می شود دراین مقاله طراحی و پیاده سازی یک سیستم تشخیص نفوذ با استفاده ازتکنیک مدلم خلوط گوسی بیان شده است تکنیک مدل مخلوط گوسی یک روش یادگیری از نوع مولد و احتمالاتی می باشد دراین روش هریک از دسته های ورودی به تنهایی و بدونمقایسه با سایر دسته ها مدل می شود دراین روش سعی می شود تا توسط مجموعه ای از توابع توزیع احتمال گوسی که آنها را مخلوطهای گوسی می نامیم بهترین توزیع احتمال ممکن برای هر دسته ساخته شود.