سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود ذبیح زاده خواجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کنگاوری – استادیار گروه نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله روشی برای تشخیص تراکنشهای مهاجم در پایگاه داده معرفی می شود الگوریتم ارایه شده براساس کاویدن قوانین وابستگی بین اقلام داده است منظور از قوانین وابستگی بین داده ها همبستگی بین دسترسی به دو و یا تعداد بیشتری قلم داده می باشد تفاوت روشی که در این مقاله ارایه می شود با سایر روشها این است که در آن قوانینی برای شناسایی تراکنشهای غیرمجازی که داده ها را می خوانند ارایه شده استو همچنین با استفاده از یک معیار شباهت رفتار جدید نرخ تشخیص نادرست سیستم کاهش یافته است نتایج آزمایشها نشان میدهد که این روش می تواند بطور موثر تراکنشهای مهاجم در پایگاه داده را تشخیص دهد.