سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اکتشاف معدن دانشگاه اصفهان

چکیده:

روش آماری تحلیل خوشه ای میان مرکز (FCM) برای رسم نواحی با پتانسیل بالا و پیش بینی مناطق امید بخش درمنطقه آباده ، بر روی رسوبات آبراهه ای انجام شده است.
به کمک این روش داده ها را بر اساس لیتولوژی موجود به چند گروه بندی کرده ایم. با محاسبه ی آنتروپی کلاسه بندی می توانیم ضریب اطلاعات که قطعیت تخصیص هر نمونه به یک گروه می باشد را بدست آورده ور سم کنیم. بیشترین تمرکزی که از لحاظ تئوری انتظار داریم در خاک مشاهده شود را با معرفی «تابع افزایش» و مقدار زمینه را با توجه به متوسط مقدار تمرکز محاسبه شده در هر گروه و وزن دار کردن آن به وسیله درجه عضویت هر نمونه محاسبه می کنیم.
نهایتا با رسم نقشه های مقادیر تمرکز تئوریک، درجه عضویت و بازماند برای چند عنصر در این حوضه مناطق امید بخش برای بررسی بیشتر و نقاط تهدید آمیز از لحاظ آلودگی (که از دید پنهان ماده است) را نشان خواهیم داد.