سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
مهدی دانش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه بیرجند
محمد امام – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه بیرجند

چکیده:

ذرات فرسایشی موجود در روغن اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت ماشین با خود دارند تریبولوژیستها از این اطلاعات جهت پایش وضعیت ماشین و همچنین اطمینان از ایمنی، بازده، کیفیت و بهره وری عملکرد ماشین استفاده می کنند . هدف این مقاله طبقه بندی این ذرات بر اساس خواص شکل شناسی : اندازه، شکل و اطلاعات لبه با استفاده از پردازش تصاویر ذرات فرسایشی روغن جهت تشخیص مدهای خرابی در موتورها و سایر ماشینها می باشد . در این تحقیق از نرم افزارهای IMAQ و Lab View جهت پردازش تصاویر استفاده شده است .