سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور رفیعی – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

دراین مقاله نتایج آزمایشات تخلیه جزئی انجام شده روی شینه های ژنراتور واقعی با استفاده از یک سیستم اندازه گیری مبتنی بر کامپیوتر ارائه گردیده است . روی این شینه ها دو نوع عیب بطور مصنوعی ایجاد شده و درمجموع در سه حالت عیب شماره ۱ و ۲ و عیب برطرف شده ازمایشات صورت گرفته است . محاسبات اولیه بکمک یک نرم افزار که به همین منظور تهیه شده انجام گرفته و توزیعهای آماری مختلف فاز – دامنه – تعداد پالس بدست آمده اند . برای داشتن تعدادی شاخص جهت تعیین نوع عیب , برخی ویژگیهای این توزیع شامل پارامترهای پیچش و تیزی , مربوط به توزیع های تعداد پالس برحسب فاز و دامنه پالس بر حسب فاز برای پلاریته های مثبت و منفی پالس های تخلیه ها استخراج گردیده اند .
در مجموع ۸ شاخص , سه حالت خروجی و ۵۴ سری داده برای هر حالت تهیه شده است . از نیمی از این داده های برای آموزش یک شبکه عصبی احتمالی استفاده شده و با نیم دیگر از داده ها شبکه عصبی تست شده است . نتایج در مجموع حاکی ازدر صد بالای موفقیت این شبکه عصبی در تشخیص نوع عیب می باشد .