سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل صابرفر – دانشکده علوم پزشکی بقیه ا… – گروه میکروبیولوژی و آزمایشگاه تخصصی ویروم
محمد مهدی فرقانی فرد – دانشگاه امام حسین (ع)- گروه علوم زیستی و آزمایشگاه تخصصی ویرومد، بخش سلو
بابک پور اکبری – آزمایشگاه تخصصی ویرومد، بخش سلولی و مولکولی

چکیده:

با توجه به شیوع ویروس انفلوانزای مرغی H9N2 در بین گونه های طیور پرورشی ایران و نیز مشاهده ساب تایپ های خطرناک قابل انتقال به انسان مثل H5N2 و H7N7 در کشورهای خاورمیانه از جمله هند و پاکستان، تشخیص سریع و قطعی ویروس انفلوانزا با روس مولکولی Multiplex RT-PCR به منشور شناسایی همزمان ساب تایپ های مختلف انفلوانزای مرغی قابل انتقال به انسان (H5 و H9) راه اندازی شد. به منظور تعیین تایپ و ساب تایپ ویروس آنفلوانزا به ترتیب، پرایمرهای اختصاصی از ژن ماتریکس (M) و پرایمرهای اختصاصی ژن هماگلوتینین (HA) مربوط به ساب تایپ های H5 و H9 انتخاب و واکنش های زیر راه اندازی شد:
۱-تعیین تایپ ویروس انفلوانزا A (ساب تایپ های H5 و H9) با استفاده از پرایمرهای ژن M به روش RT-PCR.
2- تشخیص ساب تایپ های ویروس انفلوانزا (H5 و H9) با استفاده از پرایمرهای ژنهای HA اختصاصی هر ساب تایپ با روش RT-PCR.
3- تشخیص همزمان ساب تایپ های ویروس آنفلوانزای A (سابت تایپ های H5 و H9) با استفاده از پرایمرهای ژنهای HA اختصاصی هر ساب تایپ با روش Multiplex RT-PCR.