سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید اقتدارپور – بخش برق- دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
ابراهیم فرجاه – بخش برق- دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا خیاطیان –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید جهت تشخیص محل ایجاد فلیکر در شبکه های توزیع ارائه شده است. با اندازه گیری و نمونه برداری از ولتاژ شینها، شاخص تشخیص فلیکر از اطلاعات دامنه و فرکانس ولتاژها استخراج می گردد. استخراج این شاخص بر تبدیل جدید فرکانس-زمان S-Transform) S) که برای تشخیص وجود فلیکر بکار رفته است، استوار است. شاخص بدست آمده برای آموزش یک شبکه عصبی بمنظور تشخیص محل آلوده کننده بکار گرفته شده است. ورودی شبکه عصبی شاخصهای فلیکر شینهای اندازه گیری و خروجی آن وضعیت کلیه شینها از نظر بروز فلیکر می باشد. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه ۱۴ شینه نمونه آزمایش شده است. رای شبیه سازی فلیکر در شبکه قدرت از نرم افزار ATP/EMTP استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با انتخاب محل مناسب اندازه گیریها در شبکه می توان با تعداد اندازه گیریهای اندک، شینه ها یا مناطقی که بار آلوده کننده در آنجا قرار دارند را به طور هوشمند تشخیص داد.