سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
عماد فاطمی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه، موضوع تشخیص هویت بصورت اتوماتیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است و روشهای مختلفی بر اساس ویژگیهای فیزیولوژیکی مختلف برای این منظور ارائه شدهاند. یکی از این روشها استفاده از اندازه های هندسی دست برای تشخیص هویت افراد می باشد. متأسفانه تحقیقات علمی و مقالات بسیار کمی وجود دارند که موضوع تشخیص هویت از طریق هندسه دست را مورد بررسی دقیق قرار داده باشند. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دقیق و علمی این موضوع توانایی هندسه دست در شناسایی افراد بیش از پیش آشکار شود. برای این منظور ابتدا ویژگیهای هندسی دست از تصاویر ا ستخراج می شود. سپس از تکنیکهای مختلف شناسایی الگو از فاصله اقلیدسی گرفته تا شبکه های عصبی برای شناسایی الگو استفاده می شود. نتایج عملی، نرخ شناسایی بالای ۹۰% را نشان می دهد. این امر قابلیت استفاده از این روش را در سیستمهای تشخیص هویت با امنیت متوسط / بالا را اثبات می کند.