سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلناز قیاسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تشخیص هویت نویسنده بصورت برون خط و مستقل از متن ارائه شد ه است. در روش ارائه شده برای استخراج ویژگی، از پیرامون مؤلفه های همبند استفاده شد هاست و ویژگی هایی که شکل و خمیدگی پیرامون ها را نشان میدهد، استخراج شده است. همچنین کارایی دو روش استخراج ویژگی با استفاده ازپیرامون مؤلفه های همبند که در مقاله های دیگر ارائه شده است، برای اولین بار برای دس تنوشته های فارسی بررسی شده است. این دو ویژگی نشان دهنده جهت خطوط و تغییر جهت خطوط پیرامون مؤلفه های همبند هستند. علاوه براین بهبودهایی در روش دوم نیز داده شد است.آزمایشات هم بر روی پایگاه داده فارسی و هم پایگاه داده انگلیسی انجام شده است. با استفاده از روش جدیدی که در این مقاله بیان شده است برای ۱۶۰ نویسنده فارسی نرخ تشخیص صحیح هویت برابر ۹۹/۳ درصد و برای ۲۵۰ نویسنده انگلیسی برابر ۹۵/۲ درصد بوده است.