سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا محسنی نژاد – کارشناس ارشد الکترونیک

چکیده:

دراین مقاله روشی برای پیدا کردن چهره های از نمای روبروی انسان در تصاویر با پیش زمینه های مختلف ارائه می گردد در اولین مرحله از سیستم پیدا کننده چهره ارائه شده عملیات استخراج مشخصه با استفاده ازتبدیل فوریه تصاویر انجام می پذیرد و تصاویر از حوزه زمان به حوزه فرکانس انتقالمی یابند دراین مرحله مولفه های فرکانس بالای تصاویر ورودی حذف میگردند و تنها مولفه های فرکانس پایین تصویر انتخاب می گردند برای کاهش ابعاد داده های ورودی از روش PCA استفاده می گردد به منظور افزایش کارایی سیستم از لگاریتم طیف توان تصویر برای ساخت زیرفضای خطی از فضای چهره ها استفاده می گردد دراین مرحله تعداد معینی مشخصه برای هر پنجرهورودی استخراج می گردد مرحله آخر شامل یک شبکه عصبی است که با مثالها ی چهره و غیر چهره تعلیم داده شده است. این مرحله بعنوان بخش نهایی و تصمیم گیرنده سیستم عمل می کند.