سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر غفارپوررهبر – هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در بعضی از سیستمهای پردازش تصویر ممکن است در یک تصویر بدست آمده از یک محیط عملیاتی معین که توسط یک دوربین بدست آمدها ست لازم باشد پروسه خاصی برروی محدوده ای بخصوص از آن تصویر انجام گیرد این منطقه م یتواند یک محدوده متقارن یا نامتقارن باشد هدف دراین مقاله آنست که چگونه می توان تشخیص داد نقطه دلخواهی از تصویر P(x,y داخل محدوده قرار میگیرد یا درخارج آن با تعیین این مسئله مشخص می گردد که آیا پروسه مورد نظر بر روی نقطه p انجام می گیرد یا نه؟ دراین مقاله روش تشخیص این مساله با استفاده از یکی از قضایای اثبات شده درهندسه مطرح می گردد روش کار به این صورت است که از نقطه P(x,y یک پاره خط عبور میدهیم و تعداد نقاط قطع شده با منحنی بسته را مورد ارزشیابی قرار میدهیم