سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی صادقی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
وهاب پیروز پناه – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
میرمحمد اتفاق – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه تبریز
هادی ارجمندی تاش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات – دانشگاه تبریز

چکیده:

مقاله ارائه شده شامل مدلسازی وقوع فرایند کوبش در موتورها احتراق داخلی بر اساس مدل پارامتریک ARMA می باشد. بدینمعنی که با استفاده از شتاب سنج متصل به بدنه موتور و با مدلسازی سیگنالهای لرزش بدنه توسط مدلARMA معیار مشخص، قابل قبول و بسیار ساده ای برای تشخیص وقوع و یا عدم وقوع کوبش ارائه شده است. بکارگیری سنسور تاکومتر (سرعت سنج) جهت مشخص کردن زاویه دوران میل لنگ به موازات سنسور شتاب باعث افزایش دقت این روش در مقایسه با روشهای مشابه قبلی شده است.