سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید مومنی مقدم – دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مسعود حسینی – دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
علیرضا زمردی پور – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

ویروس برونشیت عفونی یکی از ویروس های بسیار عفونی و شایع طیور در تمامی نقاط جهان می باشد. این ویروس متعلق به گروه Ⅲ کروناویروس ها از خانواده مروناویریده می باشد. در این مطالعه یک جفت پرایمر اختصاصی برای RT-PCR یک جفت پرایمر اختصاصی درونی برای Nested-PCR بخشی از منطقه S1 ژن پروتئین اسپایک طراحی شد و آزمایش ها برای تشخیص ویروس برونشیت عفونی بهینه سازی شدند. محصولات PCR در وکتور pTZ57/T کلون شدند و تعیین توالی گردیدند. در آزمایش PCR و Nested-PCR به ترتیب یک قطعه ۵۳۱ جفت بازی و یک قطعه ۲۸۴ جفت بازی تکثیر شدند. تعیین توالی باندها اختصاصی بودن آزمایش را تأیید نمود. حساسیت آزمایش برای PCR حدود ۱۰³×۳ EID تعیین شد و در Nested-PCR تا حدود ۱۰×۳ افزایش یافت. با توجه به حساسیت بالا این روش می تواند به عنوان روش مناسبی برای تشخیص ویروس برونشیت عفونی استفاده شود.