سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم ابراهیم قمی – دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود شمس بخش – دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس
رضا پور رحیم – موسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی، بخش وپروس شناسی

چکیده:

ویروس برگ باد زنی مو (Grapevine fanleaf virus – GFLV) یکی از مهمترین ویروسهای مخرب انگور در سراسر دنیا است. تشخیص دقیق و به موقع این ویروس در کنترل و کاهش خسارت آن نقش بسزائی دارد. برای تشخیص سریع GFLV از قلمه های آلوده ای که قبلا" آلودگی آنها با روش الیزا ثابت شده بود و نیز برخی از قلمه هایی که در آزمون الیزا واکنش منفی نشان داده بودند، استفاده گردید. با بکار گیری واکنش زنجیره ای پلی مراز (RT- PCR) و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی GFLV مربوط به توالی ژن کد کننده پروتئین پوششی این ویروس قطعه ای به اندازه ۳۲۱ جفت باز از نمونه های استانهای سمنان و خراسان تکثیر گردید در حالیکه در نمونه های سالم هیچگونه باندی تکثیر نشد.