سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمد رضا صادقی – آموزشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی، همدان و مرکز تحقیقات دامپزشکی، جه
سید شمس الدین قائم مقامی – مرکز تحقیقات دامپزشکی، جهاد کشاورزی استان مرکزی
عباس عزی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

چکیده:

بیماریمارک علیرغم واکسیناسیون جهانی گسترده، تهدیدی جدی برای صنعت پرورش طیور می باشد. بنابراین تشخیص سریع و قابل اطمینان بیماری مارک هنوز هم موضوع بسیار مهمی به شمار می رود. در این مطالعه ویروس بیماری مارک در طیور گوشتی با دو روش هیستوپاتولوژی و مولکولی تشخیص داده شد. در آزمایش PCR سویه غیر پاتوژن تولید قطعه ۱۲۰۰ جفت بازی می نماید در حالی که ویروس پاتوژن قطعه ۱۰۶۲ جفت بازی را تکثیر می کند. در روش nested-PCR در حالیکه از بافتهای طیور گوشتی آلوده به ویروس پاتوژن قطعه ۳۰۰ جفت بازی تکثیر گردید، سویه غیر پاتوژن تولید قطعه ۵۰۰ جفت بازی می نماید. روش nested-PCR یک آزمایش حساس و دقیق برای تفریق ویروس های پاتوژن و غیر پاتوژن بیماری مارک در طیور گوشتی می باشد.