سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران
حمیدرضا ورشوی – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج
ریحانه صالحی تبار – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران

چکیده:

وجود کانون های بیماری در ماتیت پوستولی واگیردار (orf یا اکتیما) در گله های گوسفند و بز نشانگر آن است که عفونت ویروسی parapox در بسیاری از نقاط جغرافیایی ایران به عنوان یک بیماری اپیدمیک مطرح است. به منظور استفاده از یک روش تشخیصی قابل اعتماد عامل بیماری در نمونه های کلینیکی، از سویه ای از ویروس orf که در کشت سلول جدا شده بود برای بهینه سازی آزمایش PCR بهره گرفته شد. پس از خالص سازی DNA ویروس، با استفاده از پرایمرهایی از ژن B2L ویروس، قطعه ای به طول ۵۹۴ جفت باز از ژنوم ویروس تکثیر شد. با تعیین سکانس محصول PCR، اختصاصی بودن آزمایش مورد تأیید قرار گرفت و حساسیت آزمایش نیز ۱۰۰۰×۳ PCIDتعیین گردید. به منظور بررسی کارایی این آزمایش در تشخیص ویروس در نمونه های کلینیکی، نمونه های پوستی از حیوانات که بطور تجربی با ویروس orf آلئده شده بودند، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که آزمایش pcr، روشی سریع و قابل اعتماد برای شناسایی ویروس و عفونت parapoxvirusمی باشد.