سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان نادری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز

چکیده:

تشخیص و شناسایی انواع جریانها در سرریز پلکانی یکی از اهداف محققانی می باشد که در این زمینه مطالعه و تحقیق می کنند از آنجا که در سرریزهای پلکانی سه نوع جریان بسته به شرایط مختلف سرریز، دبی طراحی یا هندسه سرریز به وجود می آبد. در این تحقیق هدف شناسایی و تشخیص انواع جریانهادر سرریز پلکانی با استفاده از روش عددی می باشد و مقایسه کردن نتایج با روآبط، فرمولها و نمودارهایی که محققان دیگر از مطالعات آزمایشگاهی بدست آورده اند. دراین تحقیق با روش حجم محدود و مدل آشفتگی k-ε جریان عبوری از روی سرریز پلکانی به صورت جریان غیردائمی و سه بعدی مدل شده است. برای رسم سطح آزاد جریان روی سرریز پلکانی از روش عددی (Volume of Fluid) استفاده شده است که بر اساس همین سطح آزاد و شکل هایی که سطح جریان در روی سرریز پلکانی به خود می گیرد نوع جریان تشخیص داده خواهد شد.