سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا آرمیون – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
منصور وفادوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

در این مقاله روشی برای تشخیص حرکت در دنبالة تصویری و مشخص کردن حرکات عادی و حرکات تشنجی ارائه می شود. مبنای کار بر تشکیل یک سیگنال مشخصه از دنبالة تصویری است که مقدار آن، میزان تغییرات تصویر را بیان می کند . برای تشکیل سیگنال مشخصه، از یک روش تفر یق پس زمینه در حوزة تبدیل ویولت، و همچنین از مدل سایه استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که این روش به خوبی قادر به تشخیص حرکت از عدم حرکت هست ، و حرکات تشنجی را تا حد خوبی از حرکات عادی تمیز می دهد.