سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه حورعلی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدحسین صداقی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
منصوره حورعلی – مربی آموزشیار دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود

چکیده:

این مقاله الگوریتمی مقاوم را برای تشخیص و ردیابی بی درنگ چهره انسان درمقابل چهره موجود در عکس و دیگر اشیا با وجود شرایط نوری، حالات و زوایای چهره مختلف ارائه می دهداین الگوریتم برپایه رنگ پوست، ویژگیهای SMQT، مدل تغییر پذیر چهره و فیلتر ذره ای برای ردیابی می باشد درمرحله اول تشخیص چهره بااستفاده از بخش بندی نواحی رنگ پوست و ویژگی های SMQT انجام می شود. ردیابی براساس یادگیری افزایش یک نمایش زیرفضای چهره با بعد کم، تشخیص چهره و استفاده از فیلتر ذره ای می باشد روش پیشنهادی عملکرد بالا و پایداری در مقابل تغییرات مقیاس و چرخش سر و همچنین حرکات سریع شخص دارد. ضمن اینکه پیچیدگی محاسبات نیز نسبت به سایر روشها به میزان زیادی کاهش می یابد نتایج آزمایشات موثر بودن این الگوریتم و برتری ان نسبت به سایر روشها را نشان میدهد.