سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال منصوری – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر

چکیده:

تشخیص وقوع ترکیبهای QRS و استخارج پارامترهای آن از سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) می تواند در نقش یک سیستم خبره، وظیفه شناسایی آریتمی ها و ناهنجاری های قلبی را برعهده گیرد. در فاز اول الگوریتم پیشنهادی، ترکیب های QRS از سیگنال استخارج شده و ضمن شمارش تعداد آنها، برای کلاسه بندی سیگنال در فاز بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. الگوریتم تشخیص، دامنه، عرض و شیب ترکیب ها را برای بررسی وقوع آنها به کار می برد و حدود آستانه مورد نیاز را به طور خودکرا تنظیم می کند. کلاسه بندی سیگنالها نیز از سه دیدگاه شبکه عصبی، آماری و فازی بررسی شده است.