سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید کرمی قزلی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای تشخیص و محل یابی تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت در این مقاله از روش الکتریکی استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا مدل سیم پیچ ترانسفورماتور در فرکانس های بالا و نیز مدل منبع تخلیه جزیی در نرم افزار EMTP شبیه سازی شده و مدل منبع تخلیه جزیی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور یعنی در عایق بین سیم پیچ و بدنه (روغن) و عایق بین حلقه های سیم پیچ ترانسفورماتور (عایق جامد)، قرار داده شده است. سپس در دو انتهای سیم پیچ نمونه هایی از ولتاژ گرفته شده و این نمونه ها به کمک تبدیل موجک (WAVELET) تجزیه و تحلیل شده و پالس های تخلیه جزیی در آنها شناسایی شده است و از روی نسبت انرژی پالسهای تخلیه جزیی برای یک دوره تناوب (۲۰ms) در دو سر سیم پیچ، محل تخلیه جزیی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور تعیین شده است.