سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه قزوینی – کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
ناصر موحدی نیا – استادیار دانشگاه اصفهان
عباس وفایی – استادیار گروه مهندسیکامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده:

تعیین پریود گام از موارد مهم پردازش و تشخیص گفتار می باشد دراین مقاله الگوریتم جدیدی براساس نسل دوم تبدیل موجک جهت تشخیص پریود گام ارایه شده است این روش نسبت به الگوریتمهایی که براساس تبدیل موجک کلاسیک ارایه شده است بار محاسباتی کمتری دارد دراین روش از نسل دوم تبدیل موجک SGWT به همراه شیوه های دیگر برجسته سازی خصوصیات سیگنال صحبت استفاده شده است این الگوریتم برروی گفتارهای واقعی و تصنعی در شرایط ایده آل و نویزی مورد آزمون قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که روش مذکور تخمیندقیقی از پریود گام را برای هر دو نوع گوینده با پریود گام کم و پریود گام زیاد به دست داده و چندان نسبت به نویز حساس نمی باشد.