سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن عامری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سیدمجتبی روحانی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

تشخیص پلاک خودرو در یک فیلم ویدیوئی در این مقاله برر سی شده است . عدم وضوح تصویر در یک فیلم ویدیوئی کار آشکارسازی و تشخیص پلاک را با مشکل مواجه میکند . برای غلبه بر این مشکل، پس از آشکارسازی پلاک در فریم اول که از طریق یکی از روشهای شناخته شده انجام میگیرد، پلاک استخراج شده تحت یک فرایند رهگیری مورد رهگیری قر ار گرفته و سرانجام با استفاده از مجموعه تمام پلاکهای بدست آمده پلاک خودرو تشخیص داده میشود . فرایند رهگیری بکاررفته بدین منظور، روشی مبتنی بر منحنیهای فعال است که با تکیه بر مفهوم ریاضی منحنیهای B-spline پیاده سازی شده اند.