سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیده فاطمه حسینی لمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
این مقاله عملکرد الگوریتم قطعه بندی کلمات فارسی بهبود می بخشد تقسیم بندی با تجزیه و تحلیل ویژگی های هندسی و اتصالی کاراکترها که نقاط قوی برای قطعه بندی کلمات پیوسته است انجام می شود بعدازپیش پردازش یک معیارساده برای بدست آوردن نقاط ریزقطعه بندی برپایه تجزیه و تحلیل شکل کاراکتر ها اتخاذ گردید درنهایت نقاط ریزقطعه بندی به منظور اعتبارسنجی وافزایش دقت و صحت قطعه بندی به شبکه های عصبی آموزش دیده داده میشود. براساس تجزیه و تحلیل دقیق و مقایسه میتوان مشاهده کرد که رویکرد پیشنهادی برای قطعه بندی کلمات پیوسته باکمترین پیچیدگی محاسباتی دقت قطعه بندی را بالا می برد.