سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره امامی آزادی – تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی پزشکی
محمد حسن مرادی –

چکیده:

هدف از این مقاله تشخیص نوع تصور و زمان تصو ر حرکت دست چپ، درست راست، پا و زبان در سیستم های واسط مغز و کامپیوتر (BCI) آسنکرون مبتنی بر ثبت الکتروانسفالوگرام (EEG) می باشد. در این پژوهش از روش الگوی ویژه مشترک (C SP) به منظور استخراج ویژگی استفاده شد. برای ترکیب بردارهای ویژگی چند بعدی استخراج شده، از آنالیز جداکننده خطی (LDA) و شبکه عصبی استفاده شد و مقایسه ای بین این دو روش صورت گرفت . در نهایت برای افزایش تشخیص صحیح و کاهش تشخیص های نادرست برای بهبود طبقه بندی، معیار بهبود یافته نمونه به نمونه ارائه گردید. ای ن ویژگی ها را ملاحظه کرد و درصورت لزوم تغییر داد.