سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عروتی نیا – سازمان فضایی ایران

چکیده:

حسگرهای مقاومتی گاز با توجه به مکانیزم عمل خود تنها وجود گاز را آشکار می کنند و در مورد نوع گاز اطلاعات صریح ندارند. در این مقاله روش جدیدی برای شناسایی گاز توسط حسگرهای مقاومتی گاز معرفی می گردد. اثبات می گردد که افزودن یک جزء فیزیکی به ساختار این حسگرها، باعث افزایش انتخابگری خواهد شد. دراین ساختار جدید پاسخ گذرای حسگر با تغییر ضریب نفوذ گاز هدف در هوا تغییر می کند. با توجه به انحصاری بودن بودن ضریب نفوذ گازها، پاسخ گذرای حسگر برای هر گاز نیزمنحصر بفرد است و با استفاده از آن می توان جنس گاز مجهول را تشخیص داد. بطورتحلیلی نشان داده ایم که برخی ویژگیهای ریاضی پاسخ گذرای حسگر با ساختار پشنهادی مستقل از تراکم گاز هدف بوده فقط به طبیعت گاز نفوذی بستگی دارد . روشی نیزبرای استخراج این ویژگی ها ارائه کرده و نهایتاٌ پیش بینی های تحلیلی را با نتایج عملی مقایسه نموده ایم. با استفاده از این حسگر تشخیص بخار سه نوع الکل در محدوده وسیعی از تراکم ، ممکن گردید.